Tradícia od roku 2003.

Kontakt

e-mail: obchod@dotsport.sk
tel:      042/436 14 64
mob:   0907 202 182 

Fakturačné údaje:
VEREDA Trade, s.r.o.
Rozkvet 2012/32
017 01  Považská Bystrica

IČO: 45534578
IČ DPH: SK 2023019691

Kamenná predajňa:

VEREDA Trade, s.r.o.
Rozkvet 2012/32
017 01  Považská Bystrica

Obchodná spoločnosť je zapísaná v OR okresnéhou súdu Trenčín
Vložka oddiel: Sro Vložka číslo: 22913/R

 

Orgán dohľadu:

Slovenská Obchodná inšpekcia,  Hurbanova 59, 911 01 Trenčín 032/6400109 email: tn@soi.sk

 

Mohlo by vás zaujímať: o nás.